Novinky

Starosta zvolen

Dne 31.10.2018 byl na ustanovujícím zasedání zastupitelstva obce Hodonice zvolen na další volební období starostou pan Bc. Pavel Houšť. Místostarostou byl pak zvolen pan Jan Procházka. Děkujeme všem za podporu.

Ustanovující zasedání zastupitelstva obce

Ustanovující zasedání zastupitelstva obce Hodonice se koná dne 31.10.2018 v 17:00 hodin v obřadní místnosti KD Hodonice.

Děkujeme

Vážení občané Hodonic, děkujeme všem za účast ve volbách 2018 a projevenou důvěru. Dali jste nám 33,57% hlasů a získali jsme tak 4 mandáty. Ještě jednou díky všem! Gratulujeme také ostatním kandidujícím: HODOŇÁCI 26,56%, KDU-ČSL 23,07% a HODONICE JAKÉ CHCEME 16,80%

Doručení informačního letáčku

Informační letáčky  budou doručeny do každé domácnosti nejpozději do úterý, 02. 10. 2018. Výjimku tvoří pouze domácnosti, které nechtějí dostávat žádné letáky a mají takto označenou poštovní schránku. Pro tyto domácnosti jsou všechny informace dostupné na našem webu.

Volební program na webu

Volební program Nezávislých kandidátů Hodonic je již uveřejněn na našem webu v záložce PROGRAM.

Zveřejnění volebního programu

V nejbližších dnech pro Vás zveřejníme také náš volební program pro nastávající volební období

Zobrazit všechny články

Náš tým