Doručení informačního letáčku

Informační letáčky  budou doručeny do každé domácnosti nejpozději do úterý, 02. 10. 2018. Výjimku tvoří pouze domácnosti, které nechtějí dostávat žádné letáky a mají takto označenou poštovní schránku. Pro tyto domácnosti jsou všechny informace dostupné na našem webu.