Starosta zvolen

Dne 31.10.2018 byl na ustanovujícím zasedání zastupitelstva obce Hodonice zvolen na další volební období starostou pan Bc. Pavel Houšť. Místostarostou byl pak zvolen pan Jan Procházka. Děkujeme všem za podporu.

Děkujeme

Vážení občané Hodonic, děkujeme všem za účast ve volbách 2018 a projevenou důvěru. Dali jste nám 33,57% hlasů a získali jsme tak 4 mandáty. Ještě jednou díky všem! Gratulujeme také ostatním kandidujícím: HODOŇÁCI 26,56%, KDU-ČSL 23,07% a HODONICE JAKÉ CHCEME 16,80%

Doručení informačního letáčku

Informační letáčky  budou doručeny do každé domácnosti nejpozději do úterý, 02. 10. 2018. Výjimku tvoří pouze domácnosti, které nechtějí dostávat žádné letáky a mají takto označenou poštovní schránku. Pro tyto domácnosti jsou všechny informace dostupné na našem webu.

Volební program na webu

Volební program Nezávislých kandidátů Hodonic je již uveřejněn na našem webu v záložce PROGRAM.

Číslo naší kandidátky

    Losem bylo určeno naší kandidátní listině číslo 1. Pod tímto číslem najdete naše kandidáty na volebním lístku, až půjdete dne 05 a 06.10.2018 k volbám do obecního zastupitelstva.

Informační letáček do každé domácnosti

V průběhu měsíce září pro Vás připravujeme informační letáček se stručným představením našich kandidátů a také s naším volebním programem. Tento letáček doručíme do voleb do každé domácnosti obce Hodonice.

Nově na webové stránky také z mobilních telefonů

Upravili jsme pro Vás naše webové stránky tak, že se nyní na k nám dostanete také pohodlně z Vašeho chytrého mobilního telefonu. Vše aktuální se tak budete nyní mít možnost dozvědět kdykoliv a kdekoliv.

Hodonice mají nového starostu!

Dne 04.11.2014 byl na ustanovujícím zasedání Zastupitelstva obce Hodonice zvolen starostou pan Bc. Pavel Houšť. Místostarostou byl pak zvolen pan Ing. Rostislav Lattner. Zastupitelská rekordní byla také účast občanů Hodonic (i Tasovic), kterých se sešlo celkem 63!!! Děkujeme za podporu