Starosta zvolen

Dne 31.10.2018 byl na ustanovujícím zasedání zastupitelstva obce Hodonice zvolen na další volební období starostou pan Bc. Pavel Houšť. Místostarostou byl pak zvolen pan Jan Procházka. Děkujeme všem za podporu.